Soms is er behoefte aan extra, individuele aandacht. Aan deze behoefte wordt voldaan binnen de therapeutische yoga. In sessies van een uur ga ik samen met het kind of de tiener aan de slag, en maak een op maat gemaakt programma. Therapeutische yoga kan een aanvulling zijn op andere begeleiding of behandeling. Indien gewenst of noodzakelijk onderhoud ik contact met andere disciplines om te zorgen dat er één lijn ontstaat binnen de zorg voor uw kind.

In India is men al vele jaren overtuigd van de “helende werking” van yoga. De laatste jaren wijzen ook onderzoeken in de rest van de wereld uit, dat yoga onmiskenbaar positieve effecten heeft. Het vergroot niet alleen de kracht en flexibiliteit, maar ook bijvoorbeeld de focus en het zelfbewustzijn.

Kinderen krijgen methodes aangeleerd waarmee zij zichzelf tot rust kunnen brengen in deze drukke tijden waarin zij bloot staan aan veel prikkels, en er veel van hen verwacht wordt.  Er zijn onder andere onderzoeken gedaan met positieve uitkomst naar de effecten van yoga op ADHD, ADD, autisme, autismespectrumstoornissen, overgewicht, depressie, een laag zelfbeeld, slapeloosheid…

Na een uitgebreide intake bepaal ik samen met de ouders en het kind waar aan gewerkt gaat worden in de sessies. Bij kinderen met ADHD is het bijvoorbeeld belangrijk te gaan werken met grondingsoefeningen en -houdingen, zodat het kind opnieuw meer voeling krijgt met de aarde. Ook werken we aan concentratie door het toepassen van mindfulness en meditatie.  Onderdelen van de therapeutische sessies kunnen onder andere zijn: affirmaties, yogahoudinge, ademhalingsoefeningen, ontspanning, visualisatie, concentratie oefening, zelfmassagetechnieken en creatieve verwerkingsopdrachten.

Visie van de therapeutische yoga is dat gekeken wordt naar mogelijkheden in plaats van beperkingen; het kind mag zijn wie hij of zij is!

Therapeutische yoga is geen wondermiddel, maar levert zeker een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het kind.