In de afgelopen vijftien jaar heb ik een brede ervaring opgedaan binnen de hulpverlening. 

Dit maakt dat ik breed inzetbaar ben, en mijn duidelijke eigen visie op zorg ontwikkeld heb.

In mijn benadering heb ik een positieve kijk. Samen met de cliënt kijk ik naar mogelijkheden en krachten, en streef er naar deze in te zetten ten gunste van het te bereiken doel.

 

Werkzaamheden in zorg en welzijn worden enerzijds uitgevoerd via bemiddeling door Zorg & Co.

 

Anderzijds ben ik inzetbaar voor het verlenen van hulp aan individuele cliënten of gezinnen middels het Persoonsgebonden Budget.

Mijn specialisatie op dit gebied is het werken met ADHD, ADD en autisme (-spectrumstoornissen), zowel met kinderen, tieners als volwassenen.

Mogelijkheden zijn divers, te denken valt aan ondersteuning op het gebied van dagplanning, structuur, administratie, opvoedingsondersteuning etcera.

 

Voor vrijblijvende informatie of een kennismakingsgesprek kan contact opgenmen worden via het contactformulier.